Palvelumuotoilun ja teknologian synergiaa – ammattikorkeakoulun ja yrityksen yhteistyötä

Artikkelissa kuvataan, miten palvelumuotoilu yhdistetään digitaalisten palveluiden kehittämiseen Lahden ammattikorkeakoulun ja Avenla Oy:n välisessä yhteistyössä digiMensa hankkeen puitteissa.

Kylänen, M., Sore, S. & Keski-Mattinen, T. 2016. Palvelumuotoilun ja teknologian synergiaa – ammattikorkeakoulun ja yrityksen yhteistyötä. Sytyke 1, 20–22.